senikini#20


55 Tahun Balai S eni Visual Negara (BSVN) 1958-2013 oleh Faizal Sidik | Salut 55! Maljis Penghargaan Dan Makan Malam Bersama Pelukis | Starving Artists : Choosing Abundance by Y. Surinam | Tok Wan (Ismail Hashim) Dalam Kenangan oleh Azidi Amin Kolam | ‘P.G. Lim Remembered’ | Lakeside In Gardenia : Diantara Kemahiran Intuisi, Makna atau Simbol oleh Mohd Fadli Mokhtar | Imbas Absurd(c)ity : Kemustahilan dan Bandar Khayalan oleh Faizwan Mat | Seni, Duit dan Rezeki oleh Fuad Arif | Dialog Bakat Muda S ezaman Edisi ke-23 (Bah. Akhir) oleh Faizal Sidik | Seni Iluminasi : Rekabentuk Geometri dalam Ragamhias Al-Qur’an Terengganu Abad ke-19. (Kajian Manuskrip Lembaga Muzium Negeri Terengganu 2002.1) oleh Mohd Zahamri Nizar | LaRoot by Dr Md. Nasir Ibrahim | Great Malaysia Contemporary Art S how (GMCA) | Art into Therapy | Ashvin Varghese Pucuk Rebung oleh Suria Nivarthini.

1 comment: