senikini#11


Seni Visual dan Hakcipta (1) oleh Bed Samat | 'BUKA JALAN' International Performance Art Festival di BSLN by Intan Rafiza | Pengkajian Budaya Senilukis Kontemporari Asia Tenggara oleh Faizal Sidik | Tinjauan rambang pelukis dari Himpunan Tetap | Warisan Seni Tampak Negara oleh Kamariah Abdullah | Makanan dalam Seni Rupa oleh Arham Azmi | Rakaman Rasa Cipta di Singapura oleh Rohana Yusof | Malaysian Artist Abroad : Zubin Zainal & Michel Anthony | Malaysian Water Colour Society 2011 by Ooi Kok Chuen | In conversations with the D.G: Eric Quah.

0 comments:

Post a Comment