senikini#18


Karya Pelukis Pahang Dalam Koleksi Balai Seni Visual Negara : Satu Tinjauan 1960-an-2010-an oleh Faizal Sidik | The National Creative Industry Policy (DIKN) by Adina Quraisa Tan Rahim | Pengkisahan Sejarah Sempena Sambutan Jubli Perak SENIKA Ke 25 Tahun oleh Osmihamidy Osman | Garis Dan Warna Pelukis Pahang : Jiwa Nuraini Dua Penggiat Seni oleh Aripin Said | MR Element Exhibition 5 by Sivarajah Natarajan | Kuasa Gambar oleh Hakimi Halim & Hishamuddin Sir | Muzium Seni Dan Peranan oleh Zitil Akhyar Baharin | Interpretasi Atas Interpretasi Simbolicum oleh Erry Arham Azmi | Mengeluarkan Diri Kita Dari Kepercayaanyang seperti Menidakkan Kewujudan Pandang-dunia (kelompok) lain oleh Mohd Fuad MD Arif | Malam Malaysia Dan Minggu Malaysia oleh Muhammad Hafiz Bin Osman | Pengalaman Semban Sylvester Jussem oleh Faizuan Mat | Conversations in Yellow & Blue by Sarah Cawthorne | Perihal Rezeki oleh Faizal Sidik | The Art Of Textlie by Amy Smth | Class Of 1997 by Khairil Anwar Mohd Azhari | more...

1 comment: